Obróbka metali
Automatyka przemysłowa

Projekty UE

Firma MAM TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. Internacjonalizacja firmy MAM TECH sp. z o.o.

W ramach projektu planowany jest zakup następujących urządzeń:

 • Frezarka uniwersalna
 • Tokarka
 • Gilotyna prasa Krawędziowa
 • Prasa krawędziowa
 • Centrum Obróbcze CNC

W ramach projektu planowana jest również budowa hali z zapleczem biurowym.

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

 • Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności nalata 2014-2020
 • Etap 2 – Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych
 • Etap 3 – Etap budowy budynku
 • Etap 4 – Etap zakupu sprzętu i wyposażenia
 • Etap 5 – odbiór budynku
 • Etap 6 – zakończenie merytoryczne projektu
 • Etap 7 – produkcja nowych wyrobów i ich sprzedaż na rynki międzynarodowe i krajowe

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie MAM TECH sp. z o.o.. poprzez wprowadzenie nowego produktu, który znajdzie się w ofercie przedsiębiorstwa(wózki do opon surowych wraz z częściami zamiennymi oraz inne detale mechaniczne) stosowanych przy specjalistycznych liniach do produkcji opon na całym świecie. począwszy od lipca 2020 roku w gminie Gietrzwałd.

Beneficjent: MAM TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu: 2 211 735,34 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 184 986,66 zł
RPWM.01.03.04-28-0005/18


Firma MAM TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy MAM TECH sp. z o.o

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac mających na celu przygotowanie terenu do dalszej zabudowy. Zakres tych prac będzie się składał z:

Wykonania przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej z sieci ZUK w Gietrzwałdzie
Zaopatrzenia działki w gaz ziemny na potrzeby c.o.i c.w.u.
Zaopatrzenia działki w energię elektryczną wg wydanych warunków
Plac manewrowy, drogi dojazdowe oraz parking

Cel projektu: Celem głównym projektu jest polepszenie warunków do rozwoju MŚP począwszy od MAM TECH sp. z o. o.

Beneficjent: MAM TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu: 519 585,64 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 249 257, 72 zł